Zoeken op:
Storten op gezamenlijke rekening: geen schenking
Soms komen twee echtgenoten overeen dat geen sprake is van een huwelijksgemeenschap met uitzondering van een gezamenlijke rekening. Een van de echtgenoten stort voor het aangaan van het huwelijk een bedrag op die gezamenlijke rekening. Later komt hij te overlijden. In dat geval vormt de storting geen gift voor de schenkbelasting, zo oordeelt de Hoge Raad. Lees verder...
eHerkenning 1 verdwijnt bij RVO
Vanaf 1 juli 2021 kan bij RVO niet meer worden ingelogd met eHerkenning 1 (eH1). RVO kiest voor de hogere betrouwbaarheidsniveaus eH2+ en eH3 om gegevens beter te beschermen. Per regeling is of wordt op website aangegeven welk niveau nodig is. Lees verder...
Belastingdienst moet eerdere aangiftes raadplegen
Het komt voor dat de inspecteur naderhand beslist dat een structureel verlieslijdende activiteit geen bron van inkomen is. Vaak zal hij dan de te weinig geheven inkomstenbelasting willen navorderen. Had de inspecteur simpelweg door eerdere aangiftes te raadplegen kunnen weten dat de activiteit geen bron van inkomen is? Dan ontbreekt een nieuw feit en mag hij in beginsel niet mag navorderen. Lees verder...
MDIEU-regeling is aangepast
Op 22 januari 2021 is de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) in werking getreden. Deze regeling vloeit voor uit het pensioenakkoord waarin afspraken over duurzame inzetbaarheid zijn afgesproken. Deze regeling is aangepast. In de regeling zijn de subsidieplafonds en aanvraagtijdvakken vastgesteld voor de subsidieaanvragen voor activiteitenplannen en de tweede ronde subsidieaanvragen voor sectoranalyses. Lees verder...
Bewijs voor urencriterium moet duidelijk zijn
Een ondernemer moet voldoen aan het urencriterium, wil hij bepaalde ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek kunnen toepassen. Dat houdt in dat hij aannemelijk dient te maken dat hij voldoende tijd aan zijn onderneming besteedt. Daarbij moet hij in zijn overzicht duidelijk aangeven hoe de uren zijn besteed. Lees verder...
TVL misbruikt: beslaglegging
RVO heeft, na uitgebreid onderzoek en overleg met de FIOD en het Openbaar Ministerie, aangifte gedaan tegen enkele honderden gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de TVL. In januari waren er signalen over mogelijk misbruik waarna een onderzoek naar fraude is gestart. Lees verder...
Huwelijksrelatie overheerst arbeidsrelatie, geen WW
Door het hebben van een affectieve relatie is er volgens de rechtbank geen gezagsverhouding en overheerst de huwelijksrelatie. Daardoor bestaat er geen recht op een WW-uitkering. Lees verder...
Eerste kwartaal 2021: minder opgeheven bedrijven
Op basis van voorlopige cijfers van het CBS zijn er in het eerste kwartaal van 2021 zo’n 30.200 bedrijven opgeheven, ruim 9.000 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Bij 85% van de opheffingen ging het om bedrijven met één werkzame persoon. Er werden 4.700 bedrijven met meer dan één werkzame persoon opgeheven. Lees verder...
Schadevergoeding zolang beoogd belang groot genoeg is
Belanghebbenden die verzeild raken in beroepsprocedures die onredelijk lang duren, hebben recht op een vergoeding voor geleden immateriële schade. Een uitzondering geldt als het om een belang van hooguit € 15 gaat. Daarbij moet men volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kijken naar het belang op grond van het standpunt van de belanghebbende. Dat het uiteindelijke financiële belang veel lager kan zijn, is geen reden om de immateriële schadevergoeding niet toe te kennen. Lees verder...
Zzp’er: maak gebruik van de TONK-regeling
Volgens minister Koolmees wordt er weinig gebruik gemaakt van de TONK-regeling. Zo blijkt uit een interview met de minister in het AD. Bij gemeenten blijven miljoenen op de plank liggen die bedoeld zijn voor steun. Lees verder...